SL(5)087 - Cod Rheoli Ariannol Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) (Cyflwynwyd yn Saesneg yn unig)

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn drafft negyddol

Fe’i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’i gosodwyd ar: 29 Mawrth 2017

Yn dod i rym ar: 1 Awst 2017

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 3 Ebrill 2017

Statws adrodd: Craffu ar rinweddau

 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/03/2017

Dogfennau