P-05-738 Deiseb Gyhoeddus ar gyfer Ffordd Osgoi i Ddinas Powys

Wedi'i gwblhau

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan V P Driscoll, A R Robertson a R T Harrod, ar ôl casglu 733 llofnod ar lein â 2,572 llofnod papur - cyfanswm o 3,305 llofnod.

 

Geiriad y ddeiseb

Rydym ni sydd wedi llofnodi isod yn galw ar i Gynulliad Cenedlaethol Cymru annog Lywodraeth Cymru i ddarparur cyllid ar cymorth sydd eu hangen ar gyfer adeiladu Ffordd Osgoi i Ddinas Powys.

 

Cyflwyno'r Ddeiseb at y Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cyflwyno'r Ddeiseb at y Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 15/10/2019 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

Trafodoodd y Pwyllgor ohebiaeth ychwanegol a chytunodd i gau’r ddeiseb yn awr gan mai cyfrifoldeb yr awdurdod lleol yw penderfynu a ddylid bwrw ymlaen â chynigion yn ymwneud â ffyrdd osogi ai peidio.

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 04/04/2017.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·         Bro Morgannwg

·         Canol De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

Math o fusnes: Gwelliant

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/03/2017