Adrioddiad Blynyddol ACARAC

Adroddiad Blynyddol ACARAC

 

Mae Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Cynulliad yn grynodeb o gasgliadau'r Pwyllgor o'r gwaith a wnaed ganddo yn ystod y flwyddyn.  Cyflwynir yr adroddiad i Gomisiwn y Cynulliad ym mis Gorffennaf.

 

 

Math o fusnes:

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/09/2017

Dogfennau