SL(5)073 - Rheoliadau Trwyddedu Morol (Apelau Hysbysiadau) (Cymru) (Diwygio) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: 7 Mawrth 2017

Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2017

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 20 Mawrth 2017

Statws adroddiad: Clir

Dyddiad y Pwyllgor Llawn: 28 Mawrth 2017

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/03/2017

Dogfennau