SL(5)067 - Rheoliadau Deddf Safonau Gofal 2000 (Estyn Cymhwysiad Rhan 2 Bractisau Deintyddol Preifat) (Cymru) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 23 Chwefror 2017

Fe’u gosodwyd ar: 27 Chwefror 2017

Yn dod i rym ar: 31 Mawrth 2017

Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor: 6 Mawrth 2017

Statws adroddiad: Clir

 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/02/2017

Dogfennau