SL(5)066 - Gorchymyn Gwasanaethau Tân ac Achub (Argyfyngau) (Cymru) (Diwygio) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’i gwnaed ar: 15 Chwefror 2017

Fe’i gosodwyd ar: 20 Chwefror 2017

Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2017

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 27 Chwefror 2017

Statws adroddiad: Clir

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/02/2017

Dogfennau