SL(5)064 - Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Achosion gerbron Paneli) (Diwygio) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 7 Chwefror 2017

Fe’u gosodwyd ar: 14 Chwefror 2017

Yn dod i rym ar: 3 Ebrill 2017

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 27 Chwefror 2017

Statws adroddiad: Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/02/2017

Dogfennau