SL(5)063 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Hysbysiadau Galw am Dalu) (Cymru) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 8 Chwefror 2017

Fe’u gosodwyd ar: 10 Chwefror 2017

Yn dod i rym ar: 13 Mawrth 2017

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 27 Chwefror 2017

Statws adroddiad: Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/02/2017

Dogfennau