SL(5)051 - Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Achredu Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon) (Swyddogaethau Ychwanegol) (Cymru) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi (2017)

Fe’i gosodwyd ar: 24 Ionawr 2017

Yn dod i rym ar: 16 Chwefror 2017

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 6 Chwefror 2017

Statws Adrodd: Craffu ar y rhinweddau

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 14 Chwefror 2017

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/01/2017

Dogfennau