P-05-737 Achubwch ein bws

Wedi'i gwblhau

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Patricia Threadgill ar ôl casglu 60 llofnod.

 

Geiriad y ddeiseb

Newydd ddod i ddeall heddiw bod y bws rydw i’n ei ddefnyddio’n rheolaidd o Gilfach Goch i Bontypridd yn diflannu. Ym mis Ionawr 2016 dywedodd Llywodraeth Cymru ei bod wedi ymrwymo i wella ansawdd gwasanaethau bws lleol a’u gwneud yn fwy hygyrch. Mae pobl hŷn, pobl dlotach a phobl ag anableddau yng Ngilfach Goch sy’n defnyddio’r bws hwn, a gall wneud y gwahaniaeth rhwng teithio o le i le a theimlo’n gaeth. Felly achubwch y 150 i BONTYPRIDD !!!!

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 19/09/2017 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth oddi wrth Stagecoach, gan gytuno i gau’r ddeiseb yn sgil y wybodaeth a gafwyd.

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 14/02/2017.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

  • Ogwr
  • Gorllewin De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/01/2017

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu