Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Biliau'r Senedd

Mae modd gweld Biliau’r Senedd sy’n cael eu hystyried gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad* yn ystod y Bumed Senedd (2016 – 2021) gan ddefnyddio'r lincs isod.

 

 

Gellir cael rhagor o wybodaeth am filiau'r Senedd ar y dudalen Biliau’r Senedd

 

* Yn dilyn penderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 29 Ionawr 2020, daeth y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.

Math o fusnes:

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/01/2017