Craffu ar waith Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol - Y Bumed Senedd

Cynhaliodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau sesiynau craffu blynyddol gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru. Roedd y cyfarfodydd yn cynnwys:

 

  • Y wybodaeth ddiweddaraf am waith y Comisiynydd;
  • Blaenoriaethau’r Comisiynydd ar gyfer y Pumed Senedd; a
  • Barn y Comisiynydd am amcanion llesiant Llywodraeth Cymru.

 

Mae manylion pob sesiwn graffu i’w gweld yn y ‘tab cyfarfod’ uchod. Cynhaliodd y Pwyllgor ei sesiwn graffu flynyddol diweddaraf gyda'r Comisiynydd ar 30 Tachwedd 2020.

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/03/2017

Dogfennau