SL(5)045 - Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 6) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: 15 Rhagfyr 2016

Yn dod i rym ar: 7 Chwefror 2017

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: 9 Ionawr 2017

Statws Adrodd: Craffu ar rinweddau

 

Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 6) 2017 [PDF, 1MB]

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 31 Ionawr 2017

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/12/2016

Dogfennau