SL(5)042 - Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a’r Cynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: 5 Rhagfyr 2016

Yn dod i rym ar: Yn unol â rheoliad 1(2)

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 9 Ionawr 2017

Statws Adrodd: Clir

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 17 Ionawr 2017

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/12/2016

Dogfennau