Tabling Arrangements

Mae Rheolau Sefydlog y Cynulliad yn pennu'r terfynau amser arferol ar gyfer cyflwyno Busnes y Cynulliad, mae'r terfynau amser hyn wedi'u nodi ar yr Atodlen Gosod hon. Mae'r dyddiadau cau hyn fel arfer yn aros yr un fath o wythnos i wythnos, ond weithiau byddant yn newid i gymryd i ystyriaeth cyfnodau toriad a Gwyliau Banc. Bydd y Swyddfa Gyflwyno yn hysbysu'r Aelodau cyn unrhyw newidiadau i'r amserlen arferol.

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/12/2016

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu