Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon

Inquiry5

 

Cynhaliodd Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ymchwiliad i addysg a dysgu proffesiynol athrawon, yn arbennig, parodrwydd y gweithlu i weithredu'r cwricwlwm newydd.

 

Casglu tystiolaeth

Ceir crynodeb o ganlyniadau arolwg ar addysg a dysgu proffesiynol Athrawon yma (PDF 380KB).

 

Gwybodaeth ychwanegol a ddaeth i law yn ystod yr Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon

 

Adroddiad

Wnaeth y Pwyllgor cyhoeddi ei adroddiad (PDF 1,180KB) ar yr ymchwiliad.

 

Mae ymateb (PDF 456KB) Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i’r ymchwiliad wedi cael ei gyhoeddi.

 

Dadl yn y Cyfarfod Llawn
Cynhaliwyd y ddadl ar adroddiad y Pwyllgor yn y Cyfarfod Llawn ar 14 Mawrth 2018.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/12/2016

Dogfennau

Ymgynghoriadau