SL(5)032 - Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Cyfansoddiad Paneli: Personau Rhagnodedig) 2016

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 15 Tachwedd 2016

Fe’u gosodwyd ar: 22 Tachwedd 2016

Yn dod i rym ar: 3 Ebrill 2017

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 28 Tachwedd 2016

Statws adroddiad: Craffu ar Rinweddau [90KB]

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/11/2016

Dogfennau