SL(5)030 - Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2016

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’i gwnaed ar: 15 Tachwedd 2016

Fe’i gosodwyd ar: 18 Tachwedd 2016

Yn dod i rym ar: 19 Rhagfyr 2016

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 28 Tachwedd 2016

Statws Adroddiad: Craffu yn Rinweddau [99KB]

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/11/2016

Dogfennau