Blaenraglen Waith - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Rhaglen waith

Hydref 2015

 

Wedi ei diweddaru: Hydref 2015

Cysysylltwch â: SeneddAmgylch@Cynulliad.Cymru

 

Mae'r tabl isod yn rhoi canllaw bras i'r busnes ar gyfer y tymor i ddod.

 

Gallwch edrych ar agendâu unigol am ragor o fanylion ac amseroedd. Fel arfer, bydd agendâu ar gael ar wefan y Pwyllgor yr wythnos cyn y cyfarfod.

 

Fel canllaw, cynhelir cyfarfodydd dydd Mercher rhwng 09:30 a 12:30 a chynhelir cyfarfodydd dydd Iau rhwng 09:30 a 15:00.

 

Yn ychwanegol i’r dudalen yma,  gallwch weld calendr y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd a lawrlwytho dyddiadau cyfarfodydd mewn amrywiaeth o fformatau.

 

 Derbyniwch y newyddion diweddaraf - gallwch danysgrifio i lif RSS y Pwyllgor i glywed pan fydd agendâu, cofnodion, ymchwiliadau ac ymgynghoriadau yn cael eu cyhoeddi.

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddAmgylch

Follow us on Twitter: @SeneddEnv

 

Dyddiad

Busnes

Disgrifiad

Mercher 04/11/2015

Dyfodol ynni craffach i Gymru?

Tystiolaeth lafar

Iau 12/11/2015

Dyfodol ynni craffach i Gymru?

Tystiolaeth lafar

Mercher 18/11/2015

Dyfodol ynni craffach i Gymru?

Tystiolaeth lafar.

Iau 26/11/2015

Bil Amgylchedd: Cyfnod 2

Ystyried Cyfnod 2 o welliannau.

Mercher 02/12/2015

Dyfodol ynni craffach i Gymru?

Tystiolaeth lafar.

Iau 10/12/2015

Cynllunio o ran etifeddiaeth

Trafodaeth breifat.

 

 

 

Lincs defnyddiol

 

Cyfarfodydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Tudalen gartref y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Llwytho dyddiadau cyfarfodydd

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/07/2013