SL(5)020 - Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016 (Cyflwynwyd yn Saesneg yn unig)

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol ar y cyd

Fe’u gwnaed ar: Dyddiad heb ei nodi

Gosodwyd gerbron Senedd y DU: 10 Hydref 2016

Fe'u gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 10 Hydref 2016

Yn dod i rym ar: Yn unol â rheoliad 1(1)

 

Cyfarfod: 14 Tachwedd 2016

Statws Adroddiad:  Craffu Technegol [PDF, 109KB]

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 22 Tachwedd 2016

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/10/2016

Angen Penderfyniad: 14 Tach 2016 Yn ôl Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Dogfennau