SL(5)019 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen Treth Gyngor) (Cymru) (Diwygio) 2016

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 5 Hydref 2016

Fe’u gosodwyd ar: 7 Hydref 2016

Yn dod i rym ar: 28 Hydref 2016

 

Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor: 31 Hydref 2016

Statws adrodd: Adroddiad clir [PDF, 55KB]

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/10/2016

Angen Penderfyniad: 31 Hyd 2016 Yn ôl Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Dogfennau