NDM6107 Blaenoriaethau’r Llywodraeth a’r Rhaglen Ddeddfwriaethol

NDM6107 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 11.21(ii):

 

Yn nodi blaenoriaethau a rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru.

 

Y Rhaglen Lywodraethu

 

Rhaglen Ddeddfwriaethol 2016-17

 

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/09/2016

Angen Penderfyniad: 4 Hyd 2016 Yn ôl Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Prif Aelod: Jane Hutt AS