P-05-709 Cylchffordd Cymru

http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/ArrowGraphics/Petitions_Arrows_04.jpg

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Don Wilcox ar ôl casglu 3,279 llofnod bapur.

 

Geiriad y ddeiseb

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i hwyluso’r ffordd i ddechrau gweithio ar Gylchffordd Cymru cyn gynted â phosibl er mwyn cynorthwyo i adfywio Blaenau Gwent, Blaenau’r Cymoedd a de Cymru yn gyffredinol.

Trosglwyddo deiseb tu allan i’r Senedd

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 14/02/2017 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y deisebydd a chytunwyd i gau'r ddeiseb, ar gais y deisebydd, gan ddiolch iddo am ei gyfraniad at y broses ddeisebau.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·         Blaenau Gwent

·         Dwyrain De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/09/2016