Blaenraglen Waith - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Mae blaenraglen waith Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn nodi'r gwaith y mae'r Pwyllgor yn bwriadu ei wneud yn ystod yr wythnosau a'r misoedd i ddod.

 

Blaenraglen waith 

(Mae’n bosibl y bydd yr eitemau’n newid, gwiriwch agendâu unigol am fanylion sydd wedi’u cadarnhau)

 

Cyfarfod

Agenda

24.09.18

Cyhoeddus

Tystiolaeth gan y Gweinidog - Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 1.30 - 2.30

Offerynnau Statudol

Rheoliadau Cyfraith sy'n Deillio o'r UE

Papurau i'w Nodi

Preifat

Cau pen-y-mwdwl ar y Bil Ffioedd Rhentu Cartrefi

Cytundeb Rhyng-Sefydliadol Drafft

Cyhoeddus

Tystiolaeth gan yr Aelod Cyfrifol - y Bil Awtistiaeth (Cymru) 3.30 - 4.30

Preifat

Cau pen-y-mwdwl ar y Bil Awtistiaeth

01.10.18

Cyhoeddus

Offerynnau Statudol

Preifat

Adroddiad drafft - Craffu ar Reoliadau a wnaed o dan y Bil Masnach

08.10.18

 

Cyhoeddus

Offerynnau Statudol

Preifat

Adroddiad drafft - y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc. (Cymru)

15.10.18

Cyhoeddus

Offerynnau Statudol

Tystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet - Bil Awtistiaeth (Cymru)

Preifat

Cau pen-y-mwdwl ar y Bil Awtistiaeth

22.10.18

Cyhoeddus

Offerynnau Statudol

Preifat

Toriad Hanner Tymor

 

 

Math o fusnes: Arall

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/09/2016

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu