Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Eiddo Diwylliannol (Gwrthdaro Arfog)

Defnyddir hwn ble y bydd Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad i Ddeddfu gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar fater a allai ddod o fewn cymhwysedd y Cynulliad fel arfer.

 

Cyflwynodd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Eiddo Diwylliannol (Gwrthdaro Arfog).

 

Cymeradwywyd y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Eiddo Diwylliannol (Gwrthdaro Arfog) yn y Cyfarfod Llawn ar 20 Medi 2016.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/10/2016

Dogfennau