NDM6048 - Dadl y Llywodraeth

NDM6048 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cytuno:

 

(a) Y dylid newid ei enw i "Senedd Cymru" ar y cyfle cyntaf; ac

 

(b) Y dylai gael ei adnabod yn answyddogol gan yr enw hwnnw hyd nes y gall enw o'r fath gael ei ffurfioli.

 

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/06/2016

Angen Penderfyniad: 28 Meh 2016 Yn ôl Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Prif Aelod: Jane Hutt AS