Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog - y Pumed Senedd

Caiff gweithdrefnau’r Senedd eu llywodraethu gan ei Rheolau Sefydlog. Mae’r rheolau hyn yn nodi’r darpariaethau perthnasol yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006. Gall y Pwyllgor Busnes, o dan gadeiryddiaeth y Llywydd, benderfynu gwneud argymhellion ynghylch gweithdrefnau’r Senedd, gan gynnwys unrhyw gynigion i ddiwygio’r Rheolau Sefydlog.

 

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/06/2016

Dogfennau