Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Ymchwiliadau wedi'u cwblhau

Gellir gweld ymchwiliadau’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad* yn ystod y Bumed Senedd (2016 – 2021) drwy ddilyn y lincs isod.

 

Ymchwiliad

Wedi’i gwblhau

Y newid yng nghyfansoddiad Cymru

Mawrth 2021

Gwneud i Gyfiawnder weithio yng Nghymru

Mawrth 2021

Cydgrynhoi a Chodeiddio

Mawrth 2021

Gorchymyn yn y Cyfrin Gyngor arfaethedig - Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2021

Ionawr 2021

Gorchymyn yn y Cyfrin Gyngor arfaethedig - Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2019

Medi 2019

Pwerau yn y Bil Masnach i wneud is-ddeddfwriaeth

Hydref 2018

Y pwerau ym Mil yr UE (Ymadael) i wneud is-ddeddfwriaeth – materion gweithredol

Gorffennaf 2018

Goblygiadau'r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd i Gymru

Mehefin 2018

Pwerau ym Mil yr UE (Ymadael) i wneud is-ddeddfwriaeth

Chwefror 2018

Llywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd

Chwefror 2018

Bil Cymru Llywodraeth y DU

Ionawr 2017

 

*Yn dilyn penderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 29 Ionawr 2020, daeth y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/01/2017