Cyfarfodydd Preifat - y Pwyllgor Cyllid

O dan Reol Sefydlog 17.42 gall y Pwyllgor Cyllid benderfynu gwahardd y cyhoedd o’i gyfarfodydd am nifer o resymau.

Math o fusnes: Arall

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/06/2016