Cyfarfodydd Preifat - y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

O dan Reol Sefydlog 17.42 gall y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau benderfynu gwahardd y cyhoedd o’i gyfarfodydd am nifer o resymau.

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016