Cyfarfodydd Preifat - y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

O dan Reol Sefydlog 17.42 gall y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig benderfynu gwahardd y cyhoedd o’i gyfarfodydd am nifer o resymau.

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016