Blaenraglen Waith - y Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Mae Blaenraglen Waith Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau yn nodi'r gwaith y mae'r Pwyllgor yn bwriadu ei wneud yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf.

 

Mae unrhyw ddogfennau a gyhoeddir yn nodi bwriadau cyfredol y Pwyllgor ar adeg eu cyhoeddi, ond gall y rhaglen newid ar unrhyw adeg i ymateb i ddigwyddiadau allanol.

 

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016

Dogfennau