Blaenraglen Waith - y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Mae blaenraglen waith y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn nodi'r gwaith y mae'r Pwyllgor yn bwriadu ei wneud yn ystod yr wythnosau a'r misoedd i ddod.

 

Bydd unrhyw ddogfennau a gyhoeddwyd eisoes yn nodi bwriadau'r Pwyllgor adeg eu cyhoeddi. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd y rhaglen yn newid ar unrhyw adeg er mwyn ymateb i ddigwyddiadau allanol.

 

Gweld blaenraglen waith – 2021 (PDF 61KB)

 

Mae'r Pwyllgor yn edrych ar effaith y sefyllfa iechyd cyhoeddus gyfredol ar blant a phobl ifanc, gan gynnwys myfyrwyr mewn addysg bellach ac addysg uwch.


Ar 6 Gorffennaf 2020, cyflwynodd Llywodraeth Cymru y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru). Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull ar gyfer trafodion Cyfnod 1 ar 9 Mehefin 2020. Gellir gweld rhagor o fanylion ar dudalen we'r Bil.


Wrth i amser basio, bydd y Pwyllgor yn adolygu ei ymchwiliadau agored a'i waith parhaus, sef yr holl ddarnau o waith sydd wedi'u gohirio dros dro.

 

Mae'r Pwyllgor yn rhannol drwy’r gwaith isod, a gellir cael y wybodaeth ddiweddaraf amdano drwy’r lincs a ganlyn:

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016

Dogfennau