CLA706 - Rheoliadau Personau Anabl (Bathodynnau ar gyfer Cerbydau Modur) (Cymru) (Diwygio) 2016

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’i gwnaed ar: 29 Mawrth 2016

Fe’i gosodwyd ar: 30 Mawrth 2016

Yn dod i rym ar: 1 Hydref 2016

 

Adroddiad Rhinweddau

 

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 31/03/2016

Angen Penderfyniad: 30 Maw 2016 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau