CLA705 - The Water Supply (Water Quality) (Amendment) Regulations 2016 (Saesneg yn unig)

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol ar y cyd

Fe’i gwnaed ar: 21 Mawrth 2016

Fe’i gosodwyd ar: 23 Mawrth 2016

Yn dod i rym ar: 14 Ebrill 2016

 

Adroddiad Rhinweddau

 

 

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 31/03/2016

Angen Penderfyniad: 23 Maw 2016 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau