CLA700 - Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) (Is-ddeddfwriaeth) (Diwygio) 2016

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’i gwnaed ar: 9 Mawrth 2016

Fe’i gosodwyd ar: 14 Mawrth 2016

Yn dod i rym ar: 5 Ebrill 2016

 

Adroddiad Rhinweddau

 

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/03/2016

Angen Penderfyniad: 14 Maw 2016 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau