Sesiwn graffu gyffredinol gyda’r Prif Swyddog Nyrsio

Mae'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi craffu yn gyfnodol ar waith Prif Swyddog Nyrsio Cymru.

 

Prif Swyddog Nyrsio Cymru yw pennaeth proffesiynau Nyrsio a Bydwreigiaeth GIG Cymru ac mae'n gyfrifol am:

 

  • berfformiad a datblygiad proffesiynol Cyfarwyddwyr Nyrsio a'r proffesiwn nyrsio;
  • darparu cyfraniad proffesiynol arbenigol ar nyrsio, bydwreigiaeth a materion nyrsys iechyd y cyhoedd cymunedol arbenigol i Lywodraeth Cymru.

 

Mae rhagor o wybodaeth am waith y Prif Swyddog Nyrsio ar gael ar ei gwefan.

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/03/2016