P-04-683 Coed mewn Trefi

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Coed Cadw ar ôl casglu 2,258 llofnod bapur

 

Geiriad y ddeiseb

Rwy’n cefnogi’r dyhead y dylai pob dinas, tref a phentref yng Nghymru fanteisio ar o leiaf 20% o orchudd canopi coed, i gyd fynd â maestrefi deiliog y lleoedd gorau i fyw

·         Rwy’n galw ar Lywodraeth Cymru i gefnogi hyn drwy sefydlu cronfa her ar gyfer plannu coed er mwyn gwella’r amgylchedd lle mae pobl yn byw

·         Dylai hyn gefnogi’n arbennig, plannu coed brodorol a all ddarparu cynefin a ffynhonnell neithdar i bryfed peillio, a hefyd coed ffrwythau, a fydd yn darparu ffynhonnell gynaliadwy o fwyd.

·         Byddwn yn ddiolchgar pe gallech roi gwybod i mi os ydych yn gallu dod.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·         De Caerdydd a Phenarth

·         Canol De Cymru

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/03/2016