CLA658 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Gwasanaethau Cyn-ymgeisio) (Cymru) 2016

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’i gwnaed ar: 27 Ionawr 2016

Fe’i gosodwyd ar: 1 Chwefror 2016

Yn dod i rym ar: 16 Mawrth 2016

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 8 Chwefror 2016

Statws Adrodd: Adroddiad Clir

 

 

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/02/2016

Angen Penderfyniad: 8 Chwe 2016 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau