Cylch gorchwyl y Pwyllgor

Cylch Gorchwyl

 

Mae Cylch Gorchwyl Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Senedd y Comisiwn, fel y'i cytunwyd gan Gomisiwn y Senedd, yn gyson â chanllawiau Trysorlys EM ac fe'u hadolygir yn rheolaidd gan y Pwyllgor. 

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/09/2017

Dogfennau