Lobïo a Grwpiau Trawsbleidiol

Cynhaliodd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad ymchwiliad i lobïo yn dilyn cais gan y Llywydd a hefyd mewn ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar gyflwyno cofrestr statudol DU gyfan o lobïwyr.

Math o fusnes: Trefn y trafodion

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/01/2016