CLA642 - Rheoliadau Mangreoedd etc. Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2016

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol
Fe’i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi
Fe’i gosodwyd ar: 11 Ionawr 2016
Yn dod i rym ar: 4 Chwefror 2016

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 25 Ionawr 2016

Statws Adrodd: Adroddiad Rhinweddau

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 2 Chwefror 2016

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

 

 

 

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/01/2016

Angen Penderfyniad: 25 Ion 2016 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau