P-04-667 Cylchfan ar gyfer Cyffordd yr A477/A4075

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Cyngor Tref Sir Benfro ar ôl casglu 115 ar lein a 482 llofnod bapur.

 

Geiriad y ddeiseb

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i gael gwared ar Gyffordd Mynegbost yr A477/A4075 a rhoi cylchffordd yn ei lle – nid yw'r trefniadau presennol wedi datrys y problemau ar y rhan beryglus hon o'r ffordd destun mesurau arbennig.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

• Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

• Canolbarth a Gorllewin Cymru

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/01/2016