CLA618 - Gorchymyn Deddf Tai 1985 (Diwygio Atodlen 2A) (Troseddau Difrifol) (Cymru) 2016

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol
Fe’i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi
Fe’i gosodwyd ar: 17 Tachwedd 2015
Yn dod i rym ar: 16 Chwefror 2016

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 23 Tachwedd 2015

Statws Adrodd: Adroddiad Clir

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 9 Chwefror 2016

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

 

 

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/11/2015

Angen Penderfyniad: 23 Tach 2015 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau