CLA613 - Rhan 11 – Y Cod Ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â rhan 11 (Amrywiol a Chyffredinol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Nid yw’n ddarostyngedig i unrhyw weithdrefn
Fe’i gwnaed ar: Heb ei Nodi

Fe’i gosodwyd ar: Heb ei Nodi

Yn dod i rym ar: Heb ei Nodi

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 16 Tachwedd 2015

Statws Adrodd: Adroddiad Clir

 

Math o fusnes:

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/11/2015

Angen Penderfyniad: 16 Tach 2015 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu