CLA603 - Cod Ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 6 (plant sy’n derbyn gofal a phlant sy’n cael eu lletya) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Nid yw’n ddarostyngedig i unrhyw weithdrefn
Fe’i gwnaed ar: Heb ei Nodi

Fe’i gosodwyd ar: Heb ei Nodi

Yn dod i rym ar: Heb ei Nodi

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 16 Tachwedd 2015

Statws Adrodd: Adroddiad Clir

 

Math o fusnes:

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/11/2015

Angen Penderfyniad: 16 Tach 2015 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu