CLA607 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Taliadau Gohiriedig) (Cymru) 2015

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’i gwnaed ar: 27 Hydref 2015

Fe’i gosodwyd ar: 3 Tachwedd 2015

Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2016

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 16 Tachwedd 2015

Statws Adrodd: Adroddiad Clir

 

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/11/2015

Angen Penderfyniad: 16 Tach 2015 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau