CLA615 - Rheoliadau Gweithdrefnau a Ffioedd Tribiwnlys Eiddo Preswyl (Cymru) (Diwygio) 2015

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol:
Fe’i gwnaed ar: 21 Hydref 2015
Fe’i gosodwyd ar: 4 Tachwedd 2015
Yn dod i rym ar: 23 Tachwedd 2015

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 16 Tachwedd 2015

Statws Adrodd: Adroddiad Clir

 

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/11/2015

Angen Penderfyniad: 16 Tach 2015 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau