CLA593 - Rheoliadau Gwybodaeth Mabwysiadu a Gwasanaethau Cyfryngol (Mabwysiadau Cyn-gychwyn) (Cymru) (Diwygio) 2015

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’i gwnaed ar: 16 Hydref 2015

Fe’i gosodwyd ar: 20 Hydref 2015

Yn dod i rym ar: 10 Tachwedd 2015

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 2 Tachwedd 2016

Statws Adrodd: Adroddiad Clir

 

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 21/10/2015

Angen Penderfyniad: 2 Tach 2015 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau