CLA591 - Rheoliadau Addysg (Unedau Cyfeirio Disgyblion) (Cymhwyso Deddfiadau) (Cymru) (Diwygio) 2015

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’i gwnaed ar: 12 Hydref 2015

Fe’i gosodwyd ar: 15 Hydref 2015

Yn dod i rym ar: 6 Tachwedd 2015

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 2 Tachwedd 2015

Statws Adrodd: Adroddiad Clir

 

 

 

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 21/10/2015

Angen Penderfyniad: 2 Tach 2015 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau